Registration Form- Day Camps  in Slaný 

Závazná přihláška na anglický příměstský tábor, Slaný a okolí

19. - 23. 7. 2021 - Pohádkový anglický tábor pro děti 5 - 8 let

2. - 6. 8. 2021 - Cestování v čase - anglický tábor pro děti 5 - 12 let

Před vyplněním se prosím seznamte se všeobecnými podmínkami a ochranou osobních údajů.

Zálohu 1000,- / účastníka pošlete prosím do 14 dní  na účet číslo 5628960309/0800, jako variabilní symbol uvádějte datum narození účastníka ve formátu RRRRMMDD a do poznámky pro příjemce napište jméno účastníka. 

Doplatek tábora do 5. 5. 2021.