Přihláška anglický pobytový Teens camp Příchovice

Závazná přihláška na anglický pobytový Teens camp Příchovice

14. - 20. 8. 2021

(před vyplněním se prosím seznamte se všeobecnými podmínkami a ochranou osobních údajů

Zálohu 2000,- / účastníka pošlete prosím do 14 dní  na účet číslo 5628960309/0800, jako variabilní symbol uvádějte datum narození účastníka ve formátu RRRRMMDD a do poznámky pro příjemce napište jméno účastníka.

Doplatek tábora do 5. 5. 2021.