Přihláška anglický pobytový tábor 

Závazná přihláška na anglický pobytový tábor Příchovice

19. - 25. 8. 2023

Před vyplněním se prosím seznamte se všeobecnými podmínkami a ochranou osobních údajů)

Platbu ve výši celkové ceny tábora pošlete prosím do 5 dní  na účet číslo 5628960309/0800, jako variabilní symbol uvádějte datum narození účastníka ve formátu RRRRMMDD a do poznámky pro příjemce napište jméno účastníka. 

Přihlášky potvrzujeme až po přijetí platby na náš účet.